Επικοινωνία

Διεύθυνση: Δεσφίνα Φωκίδας
Ταχ.Κωδ: 33050
Διευθυντής: Δημήτριος Μπουντόλος
Τηλ-Fax 2265051202
e-mail: mail@gym-desf.fok.sch.gr