Αρχείο μηνός Νοέμβριος 2019

Επιτυχία των μαθητών μας στο έργο “Le nouveau monde que nous voulons” του eTwinning

IMG_20191115_100957 IMG_20191115_101021

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε από την κεντρική υπηρεσία eTwinning την επιτυχία των μαθητών μας στο έργο “Le nouveau monde que nous voulons” , το οποίο διεξήχθη την περσινή χρονιά 2018-2019 με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας κ. Μυροφόρα Γιαννακιτσίδου και πληροφορικής κ. Δημήτριιο Μπουντόλο.
Το eTwinning προάγει τη συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχοντας υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για σχολεία. Στο eTwinning οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και διοργανώνουν δραστηριότητες για τους μαθητές τους. Αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, αλληλεπιδρούν, ερευνούν, λαμβάνουν αποφάσεις, σέβονται ο ένας τον άλλον και αποκτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα.   Το έργο απέσπασε αρχικά  την εθνική ετικέτα ποιότητας για τη θεματολογία του, την πολύ καλή ανάπτυξη και προσέγγιση του, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες του έργου και τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα στη συνέχεια βραβεύθηκε  με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας και έτσι η εργασία του σχολείου μας αναγνωρίστηκε στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που δημιουργικά συνεισέφεραν στο έργο, συμμετείχαν με ενθουσιασμό, στήριξαν την προσπάθεια του σχολείου μας και τους ευχόμαστε καλή δύναμη και πάντα τέτοιες επιτυχίες.

1)Lien pour le livre digital sur l’environnement / Link to the ebook about the environment

https://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/KcQMdSQ-QpeKRojymqG6Sg

2)Lien pour le livre digital sur les Droits de L’Homme / Link to the ebook about the Human Rights

3)Lien pour le livre digital sur les droits des animaux / Link to the book about the animal rights

4)Lien pour le livre digital sur la sant? / Link to the ebook about healthhttps://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/x6ps10JuT0eM9CI9kOrQ7g

5)Lien pour le livre digital sur la s?curit? routi?re / Link to the ebook about road safety:

https://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/fGyOJyqDS_yd1P17ZdfwKw

6)Lien pour le livre digital sur la s?curit? sur Internet / Link to the ebook about esafety

https://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/s21soPUzToSawciGKpPpSQ

7)Lien pour le livre digital sur la violence domestique / Link to the ebook about domestic violence: 

https://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/DiGEsIapTPqm9Ftu4IZUjA

8)Lien pour le livre digital sur le harc?lement / Link to the ebook about bullying

https://read.bookcreator.com/j76wwzubjDXxTBbqKFtNoKDkD6p1/Rhy85JvTRluX8anQM3vB0Q