Το Σχολείο μας

Η Δεσφίνα, μία από τις μεγαλύτερες κωμοπόλεις της Ελλάδας και με περίπου 3000 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 1951, δεν διέθετε εξαρχής γυμνάσιο.
Ο Γεώργιος Γιαννάκης Μελέτης οραματίστηκε πρώτος και πραγματοποίησε την ανέγερση του γυμνασίου. Γεννήθηκε το 1887 στη Δεσφίνα και από πολύ μικρός έγινε εσωτερικός μετανάστης. Στη συνέχεια μετανάστευσε στην Αμερική όπου και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Με τα δεδομένα αυτά σκέφτηκε ότι η καλύτερη ευεργεσία στη γενέτειρά του θα ήταν το γυμνάσιο.ourschool Το 1962 ξεκίνησαν οι εργασίες της ανέγερσης του σχολείου μας και το σχολικό έτος 1967- 68 λειτούργησε για πρώτη φορά το γυμνάσιο στη Δεσφίνα .Στη συνέχεια τιμής ένεκεν ονομάστηκε ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ.

 

Εικονίδιο ιστοτόπου