Αρχείο μηνός Μάρτιος 2019

Ο Νέος Κόσμος που θέλουμε – Le nouveau Monde que nous voulons

Οι δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου, Α’ και Β’ , συμμετέχουν στο έργο etwinnnig “O Νέος Κόσμος που θέλουμε” στο δικτυακό τόπο https://www.etwinning.net  και συνεργάζονται με άλλα σχολεία της Ευρώπης με ένα κοινό όραμα, την ανάδειξη κοινωνικών προβλημάτων που απαιτούν την προσοχή μας και μια ενεργητική και υπεύθυνη στάση για την επίλυσή τους.
Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι   τα Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva (Castelo Branco, Portugal) ,  ITES “Don Luigi Sturzo” (Bagheria, Italy)  , IESO Reyno de Navarra (Azagra, Spain) . Η γλώσσα επικοινωνίας και εργασίας  είναι η γαλλική. Στο πλαίσιο του έργου οι μαθητές  δημιουργούν ψηφιακές αφίσες, βίντεο και συλλογικό ebook πάνω σε ζητήματα κοινωνικά,  όπως ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια στο διαδίκτυο, οδική ασφάλεια, ενδοοικογενειακή βία και παρενόχληση. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν στα γαλλικά , αγγλικά και ελληνικά.
Logo_World_Greek