Διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μαθητές

Παρακαλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή τους στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς πρωινές ώρες στο τηλέφωνο του Σχολείου, με τη διευθύντρια.