Ο Νέος Κόσμος που θέλουμε

“Το παρακάτω βίντεο είναι το αποτέλεσμα της πρώτης κοινής δραστηριότητας για το έργο Le Nouveau Monde Que Nous Voulons. Οι μαθητές και των τεσσάρων χωρών χρησιμοποίησαν το διαδικτυακό εργαλείο Αnswergarden για να δημιουργήσουν συννεφόλεξα .Οι μαθητές έγραψαν λέξεις στην μητρική τους γλώσσα, ελληνικά, πορτογαλικά, ισπανικά, ιταλικά καθώς και στα γαλλικά και αγγλικά, γλώσσες τις οποίες διδάσκονται. Πέρα από τις λέξεις τις ίδιες, τις ομοιότητες τους στον ήχο ή την ανακάλυψη καινούριων, είναι σημαντική η ομορφιά και ο συμβολισμός των εικόνων, γιατί δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Εξάλλου οι διαφορετικές γλώσσες δεν εμπόδισαν αλλά αντίθετα έβγαλαν στην επιφάνεια ότι αν και χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλο μας ενώνουν τα ίδια ιδανικά και τα ίδια συναισθήματα “